Licensing

Permission to use music


English | Dansk

Brug af beskyttede musikværker kræver en tilladelse (licens), og i nogle tilfælde skal en sådan indhentes direkte hos os.

Licenser fra Wise Music eller vores repræsentanter, kræves til følgende:

 • Store Rettigheder -  tilladelse til at fremføre musik som en del af et sceneværk (fx opera og ballet)
 • Synkronisering – tilladelse til at benytte musik som en del af en medieproduktion (fx film, reklame eller online-video)
 • Bearbejdelser / Samples – tilladelse til fx arrangementer, oversættelser, ny tekst til eksisterende musik, brug af samples etc.
 • Indspilninger – tilladelse til at indspille et værk der ikke har været indspillet før
 • Tryk – tilladelse til at trykke noder og sangtekster, herunder digitalt brug af musikken i grafisk form
 • Vil du opføre vores musik offentligt?

  Hent ansøgningsskema vedr. musikdramatiske rettigheder

  Al offentlig opførelse af musik, hvad enten det er med levende musikere, eller det er afspilning af cd, i radio, tv, film, video mv., skal licenseres af samt rapporteres og afregnes til KODA. Du kan få nærmere oplysning ved at kontakte KODA, se deres egen hjemmeside (i Norge skal du kontakte TONO, i Sverige STIM, i Finland TEOSTO og i Island STEF).

  Er der tale om live-opførelser, er vi altid interesseret i at få oplysningerne her, så vil vi bringe det i koncertkalenderen på vores hjemmeside. Du kan sende disse oplysninger til vores promotion-afdeling på promotion@ewh.dk.

  KODAs tilladelse til at opføre et værk gælder kun værket i dets oprindelige form. Ønsker du derfor at opføre værket i et særligt arrangement, bruge det som en sampling i dit eget værk, bruge det i en oversættelse, der ikke tidligere har været brugt, eller benytte det med en helt ny tekst til den eksisterende melodi, klik da på de relevante links i denne tekst, hvor du kan læse mere og downloade ansøgningsskema.

  Undtagelsen fra reglen om, at KODA tager sig af opførelser, er musik-dramatik. Dvs. hvis du offentligt vil bruge et af vore musikdramatiske værker (fx en opera eller ballet) eller vil bruge vores musik i forbindelse med dramatisk fremførelse, dans, teater mv., skal du have tilladelse af os. Den slags rettigheder kaldes musikdramatiske rettigheder eller store rettigheder. Vær opmærksom på, at udover vores eget repertoire repræsenterer vi de musikdramatiske rettigheder i Danmark for vore søsterselskaber og agenter, det er således ikke kun Wilhelm Hansen-værker, vi kan give tilladelse til fremførelse af.

  Har du spørgsmål vedr. store rettigheder/musikdramatiske rettigheder, udfyld den relevante formular og send den til dram@ewh.dk eller ring på (+45) 33 11 78 88. Det er praktisk, at du forsøger at udfylde skemaet, før du ringer, så du kan få alle spørgsmål besvaret med det samme. Vær opmærksom på, at hvis du skal bruge flere af vore værker i den samme forestilling, skal du udfylde skemaet én gang for hvert værk.

 • Vil du indspille vores musik på cd, til download/streaming eller lignende brug?

  Tilladelse til at indspille vores værker skal du have fra NCB, men i nogle tilfælde skal du også kontakte os. Det gælder:

  1. Hvis værket aldrig har været indspillet før, så du således er i færd med en førstegangsindspilning: send en mail til Mikael Kristiansen på mk@ewh.dk, telefon (+45) 33 70 15 12.

  2. Hvis der er tale om et orkesterværk, dvs. hvis noderne ikke findes til salg men kun til leje, gælder der en særlig tarif for cd-indspilninger, og du skal lave en kontrakt med os, kontakt Lejebiblioteket på hire@ewh.dk, telefon (+45) 33 11 78 88.

  3. NCBs tilladelse til at indspille et værk gælder kun værket i dets oprindelige form. Ønsker du derfor at indspille værket i et særligt arrangement, anvende det som en sampling i dit eget værk, indspille det i en oversættelse der ikke tidligere har været indspillet eller indspille det med en helt ny tekst til den eksisterende melodi, klik da på de relevante links på dette website, hvor du kan læse mere og downloade ansøgningsskema.

  4. Vil du benytte sangtekster i booklet'en eller på omslaget, skal du have tilladelse til at trykke disse. Gå til afsnittet vedr. trykkerettigheder, og følg instrukserne deri.


  Wilhelm Hansen Musikforlag repræsenterer også en række såkaldte masterrettigheder, eller indspilningsrettigheder, dvs. rettigheder vi har erhvervet os i forbindelse med indspilning af cd’er. Ønsker du at benytte en af vore indspilninger på fx en compilation-cd, er du velkommen til at kontakte Katarina Julie Madsen på kjm@ewh.dk, pr. telefon (+45) 33 70 15 05. Vi har ikke et særligt ansøgningsskema til dette formål.

 • Vil du bruge vores musik til en film, tv-udsendelse, video, dvd, reklame el. lign.?

  Download ansøgningsskema vedr. synkroniseringsrettigheder

  Det er afhængigt af hvilket marked din produktion er beregnet for, hvorvidt det er os eller NCB, der giver tilladelse. Der sker dog aldrig noget ved at henvende sig til os (eller til NCB), da vi henviser til hinanden.
  Overordnet set skal NCB give tilladelse til følgende typer produktioner:

  - Tv-produktioner, lavet af produktions-selskaber med fast aftale med NCB, til visning i Norden og Baltikum.

  - Video-produktioner (herunder dvd) beregnet alene på salg til det private marked

  - Produktioner til undervisningsbrug og til brug internt i virksomheder

  Spille- og dokumentarfilm, videoproduktioner mhp offentlig fremførelse samt reklamer er det mest hensigtsmæssigt at kontakte os om i første omgang. Har vi ikke lov at licensere, vil vi henvise til NCB.

  Vær opmærksom på, at vi ud over vore egne værker har repræsentation på en lang række værker på vegne af vore søsterselskaber samt en række enkeltstående aftaler.

  Du er velkommen til at kontakte Katarina Julie Madsen på kjm@ewh.dk, pr. telefon (+45) 33 70 15 05. Det er en god idé at udfylde så meget af skemaet du kan, før du kontakter os med spørgsmål, så kan vi lettere få besvaret alle spørgsmål på en gang. Skal du bruge flere stykker musik i den samme produktion, skal du udfylde et skema for hvert værk.

 • Vil du bruge vores musik i en bogudgivelse, en sangbog, et tidsskrift/avis eller på anden måde på tryk?

  Ansøgningsskemaer vedrørende trykkerettigheder (åbner i nyt vindue).

  Hvis du ønsker at trykke en eller flere af vore sange, skal du have tilladelse til det. Det er vigtigt, at du indhenter denne tilladelse i god tid, inden produktionen sættes i gang, da du blandt andet skal forsynes med en såkaldt copyrightnote, der skal trykkes under gengivelsen.

  En tilladelse til at gengive et værk i trykt form gælder kun værket i dets oprindelige form. Ønsker du derfor at gengive værket i et særligt arrangement, i en oversættelse, der ikke tidligere har været trykt eller indspillet, eller trykke det med en helt ny tekst til den eksisterende melodi, klik da på de relevante links på dette website, hvor du kan læse mere og downloade det relevante ansøgningsskema.

  Brug af sangtekster i cd-booklet, på internet, på cd-rom (til skærmvisning) eller anden grafisk brug af tekst og noder sidestilles med trykkerettigheder.

  Alle forespørgsler om trykkerettigheder til værker, som kontrolleres af Wilhelm Hansen Musikforlag, andre forlag i Wise Music Group eller tredjepartsforlag, som vi tidligere har administreret, håndteres nu af vores partner Hal Leonard Europe.

  Benyt linket øverst for at gå til Hal Leonards hjemmeside. Bemærk at vores tidligere Word-ansøgningsskemaer ikke længere kan anvendes.

 • Vil du bruge vores musik til karaoke, e-bog, apps, internet eller anden audio-visuel blandingsform?

  Den generelle regel er, at den del, der svarer til cd-indspilning, skal du have tilladelse til hos NCB, mens det er KODA, der giver tilladelse til at bruge musik på internet. I begge tilfælde gælder, hvis der bliver vist noder, becifringer eller (sang)tekst på skærm / hjemmeside. Tilladelse til dette foregår som ved trykkerettigheder (se ovenfor).

 • Vil du bruge vores musik i et nyt arrangement, i sampling, i oversættelse eller med ny tekst?

  Har du skrevet et arrangement, anvendt et af vores værker i en sampling, lavet en oversættelse eller en helt ny tekst til en af vore melodier, se nedenfor, hvor du kan læse mere og downloade ansøgningsskema. Har du spørgsmål, efter at du har læst denne tekst, er du velkommen til at kontakte Mikael Kristiansen på mk@ewh.dk, telefon (+45) 33 70 15 12.

  Arrangementer
  Download ansøgningsskema vedr. arrangement

  I princippet er det ikke tilladt at benytte vore arrangementer uden tilladelse. Når det handler om det populære repertoire og om sange, ser vi imidlertid gennem fingre med arrangementer af typen "praktisk tilretning til det udførende ensemble", så længe salg af noder eller indspilning ikke finder sted. Hvis du ikke ændrer i musikkens grundlæggende elementer (melodi, harmoni etc.) er indspilning også ok, du skal bare ikke rapportere værket til NCB med arrangør.
  Det er fx helt i orden at en kordirigent selv arrangerer en af vores sange for sit kor, og at koret optræder med den, men hvis koret laver en cd, skal arrangementet autoriseres, ligesom det ikke er tilladt at forære (endsige sælge) noden til en dirigentkollega, så hun kan lave arrangementet med sit kor.
  Arrangementer af vores såkaldt seriøse repertoire bør du altid cleare med os før du anvender det, også selvom du arrangerer i samråd med komponisten.
  Vi kan aldrig give forhåndsgodkendelser til arrangementer, dvs. vi skal se eller høre det endelige resultat (ikke nødvendigvis i endeligt mix), før vi kan autorisere arrangementet. Men du er selvfølgelig velkommen til at forhøre dig om, hvorvidt der ligger generelle restriktioner på arrangement af det pågældende værk.

  Oversættelser og nye tekster
  Download ansøgningsskema vedr. oversættelse/ny tekst

  For oversættelser og nye tekster til eksisterende melodier gælder, at du skal have tilladelse, inden du benytter det, også selvom det kun er dig selv, der optræder med det. Det samme gælder i øvrigt, hvis du har skrevet ny musik til en eksisterende tekst. Hvis du ønsker at indspille eller optræde med en oversættelse, du ikke selv har skrevet, er det vigtigt, at du først undersøger, om oversættelsen har været anvendt af andre før dig. I den forbindelse er det vigtigt at kende navnet på oversætteren. Du er altid velkommen til at spørge, om vi er bekendt med en given oversættelse. Vi skal kende titlen på sangen, der er oversat, den oversatte titel og oversætterens navn.
  Vi kan aldrig give forhåndsgodkendelser på oversættelser eller ny tekst, dvs. vi skal se det endelige resultat, før vi kan autorisere teksten. Men du er selvfølgelig velkommen til at forhøre dig om, hvorvidt der ligger generelle restriktioner på oversættelser af eller (mere sandsynligt!) ny tekst til det pågældende værk.
  Hvis det drejer sig om en oversættelse af et oprindeligt udenlandsk værk (dvs. ikke-skandinavisk), skal du vedlægge en engelsk råoversættelse af din tekst, dvs. en tekst hvor du ord for ord (det skal give samme mening, men ikke være sangbart) oversætter din tekst til engelsk (hvis originalværket er tysk, vil det naturligvis være fint, hvis du kan lave en tysk råoversættelse etc., men i reglen accepteres engelsk).

  Samplinger/interpolationer
  Download ansøgningsskema vedr. sampling

  Hvis du anvender et af vore værker eller en af vore sange i dit eget værk, skal du have tilladelse, før du indspiller det eller før offentlig fremførelse. Vi skal have aftalt en vederlagsfordeling, således at komponisten til det værk, du sampler, får del i bl.a. opførelses- og mekaniske vederlag, når dit værk bliver (ind-)spillet. I reglen aftales en såkaldt "split-procent", som svarer til den aftale, du evt. måtte lave med en medkomponist.
  Forskellen på en sampling og en interpolation er, at du med en sampling anvender en konkret lydindspilning, du ikke selv har foretaget. I en interpolation anvender du blot det musikalske stof i din egen udførelse.
  Når du bruger et lydklip fra en indspilning i en sampling, skal du både have tilladelse fra os – forlaget – som repræsenterer ophavsrettighederne pva. komponist og evt. forfatter, og fra pladeselskabet, der repræsenterer de såkaldte masterrettigheder på vegne af udøvende musikere. Er det en af vores – herunder Storyvilles – masters, kan du søge om dette på samme skema, som du søger om clearing af ophavsrettighederne.
  Du kan ikke tage for givet, at split-procenten er den samme for ophavs- og masterrrettigheder; masterrettighederne vurderes i reglen på en ret rå tidstagning, mens det indgår i vurderingen af ophavsrettighederne, hvis du har anvendt musikalsk stof fra samplet i resten af kompositionen. Det, at værket du sampler er mere kendt end dit værk, har også indflydelse på fordelingen.

 • Ansøgningsskemaer